Persona (Brand)Veiligheidsadvies is van mening dat veiligheid verder gaat dan alleen brandveiligheid om het veilige gevoel te garanderen van uw bewoners, gebruikers, bezoekers, werknemers: de mens in uw gebouw(en). De veiligheidsaspecten lopen ook in elkaar over en door. Een RI&E is de basis van een BHV-plan en een ontruimingsplan welke dan weer de basis vormen voor de BHV-trainingen. Succesvolle BHV-trainingen zijn pas mogelijk als deze op maat zijn gemaakt eventueel met op maat gemaakte e-learningmodules en een gemotiveerde BHV-organisatie.
Al deze maatregelen en meer, waarborgen veiligheid voor alle aanwezigen in uw organisatie.  Daarnaast is het uiteraard voor beleidsbepalers van belang dat deze middelen kosteneffectief en -efficiënt ingezet kunnen worden. Dat kan: juist doordat deze maatregelen op maat worden gemaakt.

De basis voor Persona (Brand)Veiligheidsadvies is altijd de mens, altijd.

Persona (Brand)Veiligheidsadvies kan voor u het volgende verzorgen: