RI&E
De RI&E heeft tot doel knelpunten op het gebied van veiligheid en
gezondheid tijdens het werk te inventariseren. Van de knelpunten
wordt een risico-inschatting gemaakt voor ongewenste effecten als:
  • Ziekteverzuim;
  • Bedrijfsongevallen;
  • Beroepsziekten;
  • Ongewenst verloop.
De RI&E is sinds 1998 wettelijk verplicht voor alle werkgevers. De wettelijke verplichting tot inventarisatie en evaluatie van risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid in verband met het werk is vastgelegd in artikel 5 van de Wet op de Arbeidsomstandigheden (Arbowet). Volgens dit artikel moet de RI&E actueel zijn en een plan van aanpak bevatten waarin aangegeven is welke beheersmaatregelen wanneer worden gerealiseerd.

De uitkomsten van de RI&E bieden aanknopingspunten voor vroeg-onderkenning van gezondheidseffecten.

De RI&E vormt ook weer de basis voor het opstellen van een BHV-plan en ontruimingsplan en dus ook voor de BHV-training.

Persona (Brand)Veiligheidsadvies kan ook voor uw bedrijf een RI&E opstellen. Gezien onze lange ervaring zijn wij bedreven in het opstellen van een RI&E maar ook in het actief betrekken van personeel en BHV’ers. Dit vergroot het enthousiasme en zelfvertrouwen bij deze BHV’ers.

Indien u interesse heeft, neemt u dan contact op voor een vrijblijvend gesprek: