Begeleiden ontruimingsoefeningen

Een ontruimingsplan moet minimaal eens per jaar getoetst worden. Is alle informatie die er in staat nog correct? Zijn er geen bouwkundige wijzigingen geweest, veranderingen in de BHV-organisatie, etc.
Een van de mogelijkheden die bijdraagt tot een goede toetsing, is een ontruimingsoefening.

U dient deze oefening eens per jaar uit te voeren en is een uitstekend instrument om het ontruimingsplan te toetsen, maar ook het vertrouwen en de geoefendheid van de BHV-organisatie. Het geeft goede handvatten om de BHV herhalingstraining op af te stemmen. Persona (Brand)Veiligheidsadvies stelt voor u een scenario op en zal de oefening begeleiden en evalueren. U ontvangt na afloop een rapport met de verbeterpunten (en uiteraard eventuele complimenten). Deze kunt u voorleggen aan uw BHV-trainer. Uiteraard kan Persona (Brand)Veiligheidsadvies deze actiepunten omzetten naar een concreet verbeterplan en de actiepunten zullen ook verwerkt moeten worden in het ontruimingsplan.

Graag horen wij van u of wij u hiermee mogen begeleiden:

info@persona-brandveiligheidsadvies.nl
06-24624806