Calamiteitenplan, BHV-plan en ontruimingsplan

U wilt borgen dat alle gebruikers, bewoners, bezoekers, werknemers van uw gebouw(en) zich veilig kunnen voelen en dat u zelf goed zicht heeft op de calamiteiten die zich eventueel voordoen? De basis hiervoor ligt in calamiteitenplannen, BHV-plannen en ontruimingsplannen. Als de scenario’s en protocollen voldoende omschreven zijn, dan kan de BHV-organisatie hier op getraind worden. Juist door het op die manier op maat maken van een BHV-training, zal dit ten goede komen van de motivatie van uw BHV-organisatie en het zelfvertrouwen!

Persona (Brand)Veiligheidsadvies kan u hierbij ondersteunen en deze plannen voor u opstellen. Onze aanpak is dat wij deze opstellen in nauw overleg met de beleidsbepalers. Juist omdat de BHV-organisatie hier een belangrijke rol in heeft, zullen wij de BHV’ers hier ook bij betrekken. De plannen zullen opgesteld op basis van mogelijke scenario’s en scenario’s van calamiteiten die eventueel al zijn voorgevallen.

Overige adviesdiensten van Persona (Brand)Veiligheidsadvies:

  • Begeleiden aanbesteden beheerderstaken BMI;
  • Optimalisatie van uw BHV-organisatie;
  • Opstellen RI&E;
  • Opstellen Ontruimingsplattegronden.

Indien u interesse heeft, dan kunt u contact opnemen met ons via:

info@persona-brandveiligheidsadvies.nl
06-24624806